Veiligheid

Het ekodorp volgt de filosofie van de veldburchten uit de vroege Árpád tijden. Het dorp is met een 1,5 km lange en 3 meter hoge circelvormige dijk omringd. De dijk heeft verschillende diktes, en is met gras begroeid. Voor de dijk loopt een greppelsysteem en daarvoor een omheining uit stalennet. Dit voormt de buitengrens van het landgoed. Met een camerasysteem en bewegingssensoren wordt de stalen omheining elektronisch beschermd Het met gras begroeide dijken-en greppelsysteem met zijn vele functies zorgt voor een esthetisch aanzien. Het vormt een compacte eenheid en biedt bescherming tegen wat voor fysieke invloed dan ook. Het wordt van natuurlijk materiaal-van aarde- gebouwd: is dus massief, kan men niet doorbreken en is niet brandbaar. Het beschermt effectief en weldadig tegen wind, stof en zelfs tegen extreme overstromingen. Ook beschermt het tegen mogelijke of goed georganiseerde invallen. Het ekodorp is so volledig afgeschermd voor onbevoegdheden. Dit systeem verbergt de hele binnenkant van het ekodorp volledig voor de nieuwsgierige mensen, past goed bij het landschap en van buiten maakt zo deel van het design. Het multifunctionele dijkensysteem is bedekt met gras, dat goed wordt verzorgd en dat ook wordt gebruikt om rackaschapen op te laten grazen. Op de dijken is een met rekortan bedekte hardloopbaan te vinden en daarnaast is er een pad voor de wandelaars met diverse uitkijkplaatsen. Ter ontspanning van de bewoners staan er tevens banken in de parken en er zijn outdoor sportmogelijkheden. De binnenkanten van de dijken horen vaak bij de tuinen en kunnen worden bebouwd of als een graszone voor ontspanning dienen. Het multifunctionele dijkensysteem van het ekodorp beschikt over één poort, waardoor je met de auto in en uit kunt. De afsluitboom is zodanig gemaakt dat deze een doorbraak kan weerstaan en heeft een elektronisch toegangssysteem en camerasysteem dat alle in- en uitgaande bewegingen registreert en bewaart. Op deze manier wordt de rust van de bewoners verzekerd. Op het terrein van het dorp wordt een webcamera gebruikt. Elke huiseigenaar krijgt een toegang om de opnamen hiervan 24 uur per dag op internet bekijken. Voor beveiliging lopen er tevens bewakers rond in het dorp.