Voor het leven van de mens zijn frisse lucht, schoon drinkwater en levensmiddelen van goede kwaliteit het belangrijkste. Naast de aanwezigheid van deze fundamentele behoeften hebben wij nog meer belangrijke dingen nodig voor een leefbaar en comfortabel leven. Wij hebben een goed onderkomen, verwarming, airconditioning, elektra en daarnaast mogelijkheden voor passieve en actieve ontspanning ook nodig in een beschermde en veilige omgeving. 

In ons ekodorp bouwen wij een wereld op waarin wij ver vanaf de industrieterreinen in een gezond en veilig milieu onafhankelijk van alle grote organisaties kunnen leven. We hebben eigen putten, een gesloten watersysteem en een energiesysteem gebaseerd op zonenergie en geothermische warmte, verkregen uit hernieuwbare energiebronnen. Ons model-landbouwbedrijf is gebaseerd op bio-landbouw en wordt professioneel georganiseerd en bestuurd. Dit verzekert op een haalbare manier de zelfproductie van onze levensmiddelen in de belangrijkste leefomstandigheden. Onze prestigieuze gebouwen en complexen welke voor ontspanning dienen, maken een kwalitatief goede leefwijze mogelijk. De verschillende extra elementen en high-tech systemen die ook voor ontspanning maar ook voor berscherming dienen maken onze kleine, geslotene wereld maximaal veilig. Ontspanning maar ook bescherming.

Details
Details
Details
HET GEBIED

Ontdek het landgoed van 200 hectare

Het landbouwgebied om het ekodorp is het landgoed van de annemer die het ekodorp heeft bedacht en tot stand gebracht en is al heel lang als landbouwgebied in gebruik.. Op het terrein van 200 hectare zijn akkerbouw, wijnbouw, verbouw van voorjaarsgroentes en fruitteelt te vinden met voor het Hongaarse platteland typische planten- en diersoorten.In de boomgaard van een hectare groeien kersen, zure kersen, abrikozen, perziken, pruimen, appels, kweeappels en mispels. Op nog een hectare worden blauwe en witte druiven verbouwd.

DETAILS
AKKERBOUW – VEEHOUDERIJ – VERBOUW VAN VOORJAARSGROENTES EN FRUITTEELT –BOSBOUW – VISKWEKERIJ

ZELFVOORZIENEND LANDGOED

Het landbouwgebied om het ekodorp is het landgoed van de annemer die het ekodorp heeft bedacht en tot stand gebracht en is al heel lang als landbouwgebied in gebruik.. Op het terrein van 200 hectare zijn akkerbouw, wijnbouw, verbouw van voorjaarsgroentes en fruitteelt te vinden met voor het Hongaarse platteland typische planten- en diersoorten.In de boomgaard van een hectare groeien kersen, zure kersen, abrikozen, perziken, pruimen, appels, kweeappels en mispels. Op nog een hectare worden blauwe en witte druiven verbouwd. In de groentetuin worden op meerdere hectaren erwten, bonen, aardappelen, groentes, wortels, radijs, pompoen, biet, komkommer, aubergine, paprika, tomaten, dille, zuring en spinazie verbouwd. Groentes zoals paprika, tomaten en komkommer groeien ook onder folie zowel in de zomer als in de winter, Op de akkers groeien om beurten tarwe en mais. Het vee bestaat nu uit 10 grijze runderen en 20 rackaschepen, volgens ouderwetse veehouderij waarbij het vee het hele jaar buiten is. Daarnaast is er nog 50 stuks pluimvee. Indien gewenst kunnen deze aantallen later altijd worden verhoogt. Het visbedrijf is werkzaam in het 5,2 hectare grote vijvergebied. De vissoorten die gekweekt en gehengeld worden zijn: karper, witvis, kroeskarper, snoek en snoekbaars. Het landgoed is juridisch zelfstandig, maar vormt een integrale eenheid met het ekodorp. Het ekodorp heeft met de eigenaar van het landgoed een samenwerkingsovereenkomst op lange termijn gesloten. Dit garandeert dat op het landgoed geproduceerde bio levensmiddelen (graan, groente, fruit, eieren, verse vis en vers vlees, half- of volledig verwerkte vleeswaren) van een uitstekende kwaliteit zijn en staan permanent ter beschikking van de huisegenaren of na vooraafgaande overleg altijd te koop zijn. De bosbauw verzekert de houtvoorziening van het ekodorp welk ook als trekpleister of voor een recreatieprogram kan dienen (stoken van open haarden, voor grill-party’s, in zomernachten kampvuren). Indien nodig biedt het grondstof voor het reserve verwarmingsysteem.

Het gebied

Bekijk het gebied in zijn huidige staat

VESTIGINGSPLAN

Bij de indeling van de percelen hebben wij aan de ene kant grote aandacht besteden aan de geografische omstandigheden van het gebied en aan de andere kant aan een ideale discrete afstand tussen de huizen (geen storende nabijheid en mogelijke geluidshinder). Wij plannen in totaal 10 huizen in het ekodorp. Het licht golvende terrein geeft een mogelijkheid om – volgens historische en culturele tradities – de huizen op heuveltjes te bouwen, Door deze positionering kijken alle huizen uit over het vijvergebied en over de gemeenschappelijke ruimte en zijn ze heerlijk zonnig. De grenzen van de percelen worden alleen door de losse struiken en hagen aangegeven. wat samen met de ruime terreinen het gevoel van vrijheid verzekert. Iedereen kan gebruik maken van de recreatiefaciliteiten, zoals de met rekortan bedekte hardloopbaan op de dijken, het wandelpad naast het vijvergebied, het eilandje, de Mozesbrug, het uitkijkpunt in het midden van het eilandje, de steigers, de aanlegplaats, het grillterras en het sportcomplex in de gemeenschappelijke ruimte.

Details en locatieselectie
BOUWPROJECTEN

BASIS HUISMODELLEN

Wij plannen in totaal 10 gebouwen in het ekodorp. Onze ingenieurs hebben daarom tien verschillende huistypes gemaakt, allemaal vanuit de zelfde filosofie om de eenheid van het ekodorp te bewaren op visueel gebied en op het gebied van materiaalgebruik. Toch zien ze er verschillend uit en hebben verschillende maten. Dekoper van het huis kan kiezen uit tien basistypes. De positieonering en de oppervlakte van ieder perceel zijn zo, dat het uitkiezen van het perceel kan men welk dan ook huis uit de tien basistypes uitkiezen, het uitgekozen gebouw op ieder perceel kan worden gebouwd. Het uitgekozene huistype kunt u volgens een modulensysteem aanpassen ofwel geheel naar wens.volgens. Alle tien basismodellen van de huizen worden vanaf twee kanten gepresenteerd. Onze bouwmaterialen zijn moderne varianten van traditionele materialen, die goed in het landschap passen. Het zijn variaties van maximaal drie natuurlijke materialen: witte bepleistering met rode dakpannen, witte bepleistering met antraciete dakpannen of metalen platen, witte bepleistering met baksteen met rode dakpannen, witte bepleistering met baksteen met antraciet dakpannen of metalen platen, witte bepleistering met houten bedekking met rode dakpannen, witte bepleistering met houten bedekking met antraciet dakpannen of metalen platen, houten bedekkikng met baksteen met rode dakpannen, houten bedekking met baksteen en antraciet dakpannen of metallen platen.

Bekijk meer huismodellen
Bekijk meer plattegrondmodellen
Onze architecten

Het team dat plannen maakt voor de toekomst

Boda István

Mórucz László

“Als jonge architecten vonden wij het bovenstaande concept heel spannend; wij hebben het als een draaiboek behandeld. Meteen op het eerste moment is de sfeer van het ekodorp levend geworden en dit was aan de inspirerende omgeving te danken. De opdrachtgever stond open voor de nieuwe, moderne gedachten en zo konden wij heel vlot de programma’s van de planning uitwerken. Bepalend bij de planning was om het prachtige uitzicht te gebruiken en het vormen van ruime leefruimtes. De bedoeling was om eerlijke gebouwen uit natuurlijke materialen te ontwerpen met royale ruimtes tussen de huizen. Wij probeerden de gebouwen samen met hun omgeving te ontwerpen, zoveel mogelijk contacten te verzekeren tussen de binnen- en buitenkant, het terrein met overgangspleinen te variëren en wij hebben veel aandacht besteed aan de verhouding van de gebouwen. Het kan ook het motto zijn van ons project: “Afgesloten van alles en toch in de grootste vrijheid.” Het heuvelland welk het ekodorp omringt, de ruime percelen, de ligging en positionering van de huizen geven en versterken het gevoel van veiligheid en vrijheid.”

DE UITVOERING VAN HET EKODORP – JURIDISCHE EN AANNEMERSACHTERGROND, GARANTIES

De uitvinder van het ekodorp is Mihály Silye.Hij heeft het basisconcept en de details uitgewerkt, maar hij vond het bij de planning van het ekodorp ook belangrijk, om niet alleen met een project te starten, maar om ook met zijn eigen stabiel werkend bedrijf een achtergrond te bieden aan dit project. Op deze manier kan hij aan de belangstellenden en kopers een garantie op lange termijn bieden voor tientallen jaren na de koop.

De Silye és Társa Kft. (Silye en zijn Partners b.v.b.a.) werkt sinds 1997 op de Hongaarse en internationale markt en is een stabiele onderneming met wijdvertakte werkzaamheden. Hun hoofdwerkzaamheid is het transport van vrachten met overgewicht in het binnen- en buitenland met speciale vervoermiddelen en machines en zware grondbewerking met machines in grote massa.- en dieptebouw. Als referentiewerk kunnen wij de bouw van de stuw in de Mátra Elektrische Centrale noemen. De onderneming beschikt over talloze internationale certificaten welke onze diensten garanderen op een zeer hoog niveau, zoals TÜV-01MSZ en ISO 3834-2 122 12 3114, CERTOP-01MSZ en ISO 9001-2009, TÜV–01 3/98 122 12 311, geschikt voor transport voor NAV. Sinds 2005 is onze onderneming ook met landbouw bezig. Onze onderneming neemt niet alleen als coördinator deel aan de uitvoering van het ekodorp, maar ook als actief uitvoerend aannemer: het opzetten van het vijvergebied, de artesische put en het watervoorzieningssysteem, verder het dijkensysteem rondom het ekodorp wordt met eigen machines en personeel uitgevoerd.De website van de Silye és Társa Kft. kunt u hier bekijken: www.silye.com

MVV

Meest Voorkomende Vragen

Wanneer begint de voorverkoop?

Het project is nu met het onderzoek van de persoonlijke eisen bezig. Het terrein staat ter beschikking, het verbindingswegennet, de put en het watersysteem functioneren nu al, het vijvergebied is klaar en de landbouw werkt al 15 jaar. Het concept is klaar, het geodetisch onderzoek ook en de eerste fase van de bouwwerkzaamheden zijn gerealiseerd. De materiële bronnen voor het project staan te onzer beschikking. Wij wachten op de belangstellenden en ook op uw vragen. Wij zullen over de eisen en de verdere samenwerking met elke belangstellende persoonlijk praten.

Wanneer begint de bouw?

Met de bouw zullen wij na het overleg over de persoonlijke eisen en na opgave van de persoonlijke prijscalculatie, zoals nu voorzien in het voorjaar van 2021 beginnen.

Hoeveel onroerende goederen zijn er in het woonpark?

In het woonpark zullen tien woonhuizen staan plus de installaties die voor de gemeenschappelijke ruimtes en voor de veiligheidsfunctie nodig zijn. Als het project succesvol wordt en wij nog meer opdrachten krijgen dan nu gepland zijn voor het ekodorp, kan het modulensysteem uitgebreid worden. Deze uitbreiding heeft echter geen effect op de bovenvermelde indeling van de percelen en huizen; het zal het terrein van het ekodorp niet beïnvloeden. De toekomstige ontwikkeling zal zich alleen van buitenaf door het dijkensysteem aan het dorp aansluiten.

Wat is de prijs van de onroerende goederen?

Wij zijn nog steeds bezig met de precieze prijscalculatie van de onroerende goederen. Omdat het concept van het ekodorp uniek is, hebben wij in Hongarije tot nu toe geen voorbeelden daarvoor. We moeten talloze zaken (rondom bescherming, speciale contacten met het model-landgoed) van een correcte prijs voorzien, waarvoor momenteel geen uitgewerkte sjablonen en protocollen ter beschikking staan. Verder hangt het vaststellen van de prijs ook af van de huismodellen en van de optionele uitbreidingen en veranderingen. Daarom kunnen wij momenteel alleen richtprijzen aangeven.
De prijs delen we in tweeën, zoals de prijs van het gekozen perceel en de prijs van het huis.De geplande prijs van de huizen inclusief de prijs van gemeenschappelijke ruimtes en installaties is tussen 1,1 miljoen – 1,5 miljoen HUF per nm2.